OPTIMATE 4 DUAL PROGRAM

   OPTIMATE 4 DUAL PROGRAM - automatická nabíječka (12V / 0,8A) olověných bezúdržbových, Super MF, VRLA i záložních akumulátorů o kapacitě 2 až 75Ah. Tato profesionální nabíječka není určena pouze pro servisy, ale i pro běžného uživatele, který si potrpí na prvotřídní kvalitu a pohodlí.

   OPTIMATE 4 DUAL PROGRAM dokáže nejen baterii nabít, ale i oživit hluboko vybité akumulátory, otestovat stav baterie a udržovat ji trvale v nabitém stavu. OPTIMATE 4 DUAL PROGRAM může být trvale připojen k akumulátoru. Pravidelným nabíjením minimalizujete poškození Vašeho akumulátoru sulfatací, hlavně v zimním období, kdy není baterie v provozu.

Optimate 4 DUAL PROGRAM

   Funkce:
   Příslušenství v balení: kleštičky, propojení s očky
   Dovozcem je firma MICRONIX, spol. s r.o.


OPTIMATE 4 DUAL PROGRAM
   Automatická profesionální nabíječka poskytující první pomoc akumulátorům. Má konstrukci odolnou proti povětrnostním vlivům a kabely koncipované až do -40°C. Jedná se o jedinečný diagnostický optimizér pro 12V kyselinové (bezúdržbové, gelové i dolívatelné) akumulátory s kapacitou až do 75 Ah. Dvojitý desulfatační režim zachraňuje zanedbané akumulátory, kterým již jiné nabíječky pomoci nemohou!

   Stejně jako všechny předchozí modely OptiMate, pomáhá mikroprocesorem řízený OptiMate 4 DUAL PROGRAM zachránit zanedbané akumulátory. Ale OptiMate 4 DUAL PROGRAM je díky novému dvoustavovému desulfatačnímu režimu ZOTAVENÍ + TURBO ZOTAVENÍ ještě mnohem efektivnější. V případě zanedbaných, hluboce vybitých akumulátorů se automaticky aktivuje režim ZOTAVENÍ (obnovení), zatímco režim TURBO ZOTAVENÍ se aktivuje v případě ještě více zanedbaných akumulátorů. Stejně jako všechny další modely OptiMate i OptiMate 4 DUAL PROGRAM nabíjí akumulátory, kontroluje, zda je akumulátor zcela nabitý (jak jeho stav dovoluje), a poté kontroluje a detekuje mrtvé bateriové články.


OptiMate 4 DUAL PROGRAM má nyní také následující nové funkce:

   Ale zřejmě nejdůležitější vlastností OptiMate 4 DUAL PROGRAM je bezpečné udržování optimálního stavu Vašeho akumulátoru během dlouhodobého uskladnění. Toho je dosaženo citlivým udržovacím cyklem, který automaticky dovoluje akumulátoru odpočívat 30 minut během každé hodiny udržovacího cyklu, zatímco akumulátor zůstává připojený. Automatický vícestupňový program se zapne v okamžiku, kdy se Optimate připojí k 12V akumulátoru, který má napětí alespoň 2V:

1) OptiMate 4 DUAL PROGRAM ihned zkontroluje, zda má akumulátor dostatečné napětí pro spuštění programu, a zda je akumulátor hluboce vybitý ("sulfatovaný") či nikoli.

2) V případě zanedbaného akumulátoru OptiMate 4 DUAL PROGRAM spustí režim zotavení, s počátečním omezením svorkového napětí na 16V, a pokud je to nutné pro sulfatované akumulátory, zapne řežim TURBO zotavení s napětím až 22V (a s malým proudem) po dobu až 2 hodiny, pro oživení akumulátoru do stavu, ve kterém bude schopen normálního nabíjení.

3) Jakmile okruh zjistí, že tohoto bodu bylo dosaženo (u většiny akumulátorů okamžitě), zapne se režim dobíjení akumulátoru s konstantním proudem 0,8A.

4) Když citlivý bateriový okruh zjistí, že průběh dobíjení je dostatečný, zapne se jedinečný kontrolní systém. Napětí je omezeno na nižší hodnotu, a pokud je to potřeba, o další desulfataci se postarají napěťové pulzy. Po ověření, nebo poté, co se během 48 hodin nepodaří dosáhnout dostatečného stupně nabití, dojde ke spuštění dalšího kroku.

5) OptiMate poté zastaví na 30 minut nabíjení, a zjišťuje, zda je akumulátor schopen udržet dostatečnou kapacitu pro nastartování motoru. Poté je spuštěn dlouhodobý udržovací a testovací cyklus.

6) Během dalších 30 minut OptiMate zajišťuje akumulátoru podporu a udržovací nabíjení, ale pouze v rozsahu nezbytném k pokrytí jakýchkoli ztrát nebo spotřeby, jako je např. elektronický alarm nebo imobilizér. Přebití nebo přehřívání baterie je vyloučeno díky tomuto střídání 30 minutové fáze dobíjení s 30 minutovou fází, ve které akumulátor není dobíjen, ale je testována spotřeba energie. Díky tomu jsou akumulátory nabity stále na 100%, ale nikdy nejsou přebity.


   Režim vysokého desulfatačního napětí
   OptiMate 4 DUAL PROGRAM nemůže být zapnut, dokud nebude akumulátor odpojen od elektrické instalace vozidla. Nicméně, i když akumulátor není odpojený, nemůže OptiMate poškodit citlivou elektroniku vozidla, protože režim vyššího napětí může být zapnut pouze tehdy, když do akumulátoru teče pouze minimální nebo žádný proud.OPTIMATE 4 DUAL PROGRAM
   Verze OptiMate 4 DUAL PROGRAM je vylepšená verze OptiMate 4. Tato verze je navržena pro propojení na všechny originální zásuvky 12V BMW modelů, včetně těch, které jsou vybaveny systémem CAN-bus (sběrnice CAN). Nová verze "DUAL PROGRAM" umožňuje v módu CAN-bus propojení přes zásuvku BMW 12V, a zbavuje tak uživatele nutnosti vůbec něco montovat. Není ani nutné jako u všech konkurenčních nabíječů aktivovat zapalování.

   Standardním příslušenstvím OptiMate 4 DUAL PROGRAM jsou očka s vodotěsnou zásuvkou SAE-71 a kleštičky SAE-74.   Kromě standardní dodávky si můžete vybrat s bohaté nabídky dalšího příslušenství!  STANDARD CAN-bus
Připojení akumulátoru Pomocí svorek nebo chráněnými rychlými spojkami akumulátoru Pomocí zásuvky 12 V - automatická aktivace
Test akumulátoru (10 s) Zobrazení úrovně nabití akumulátoru
Bezpečné nabíjení? Test velmi vybitých akumulátorů.
Desulfatace Víceúrovňová
Zachraňuje zanedbané akumulátory, které již jiné nabíječky zachránit nemohou.
Pulsní
Nízké napětí - bezpečné pro systém CAN-bus
Nabíjení Bulk - konstantní proud 0,8 A až do 14,3 V
Final - pulsní / vyrovnávání napětí článků
Testování a údržba Testování a udržovací dobíjení se střídá v půlhodinových cyklech, dokud se akumulátor neodpojí. Výsledky testu jsou kdykoliv dostupné. + navíc monitorování a reaktivace zásuvky 12V, pokud je to potřeba pro automatickou dlouhodobou údržbu akumulátoru.
   Často kladené otázky:

Ot.: Musím aktivovat zapalování pro spuštění nabíjení?
Odp.: Ne. Unikátní beztlačítková startovací metoda OptiMate CAN-bus automaticky aktivuje zásuvku 12V řízenou pomocí CAN-bus během sekundy od připojení - bez nutnosti spouštět zapalování.

Ot.: Pokračuje nabíječka v údržbě akumulátoru bez dohledu po měsíce?
Odp.: Ano. Po prvotní automatické aktivaci zásuvky 12V pokračuje proces nabíjení až do odpojení nabíječky.

Ot.: Varuje OptiMate 4 při přerušení připojení akumulátoru?
Odp.: Jestliže se propojení s akumulátorem během nabíjení přeruší, OptiMate se ihned pokusí o opětovné propojení. Během pokusu o propojení budou současně blikat LED DESULFATE a CHARGE, indikující, že nabíječ není propojen s akumulátorem. Jestliže se propojení do dvou minut obnoví, OptiMate pokračuje s nabíjecím a testovacím cyklem.

Ot.: Co je bezpečné napětí pro pulsní desulfataci?
Odp. Napětí OptiMate pro desulfataci je vhodné pro oživení akumulátorů zůstávajících ve vozidle, které se vybily pod akceptovatelnou úroveň pro úspěšný start motoru, ale které ještě mají dostatečné napětí pro řízení CAN sběrnice zásuvkou 12V.

    © MICRONIX, spol. s r.o. Created by Libor Diviš